Komunikaty pogodowe

Data i godzina wydania: 01.08.2022 - godz. 14:12
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 68
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 14:13 dnia 01.08.2022 do odwołania
Obszar: Gwda (wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na Gwdzie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 11:20 dnia 22.07.2022 do odwołania
Obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Obry, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

WCZK Poznań informuje: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 56, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy, Ważność: od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 do odwołania. Obszar: przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w przyrzeczu Noteci środkowej i dolnej, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne. Ważne od godz. 11:49 dnia 29.06.2022 do godz. 04:00 dnia 30.06.2022. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1

Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania. Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Strony


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?