Wojewoda

W dniu 25 listopada 2019 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Łukasza Mikołajczyka na stanowisko wojewody wielkopolskiego.
Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.

Gabinet wojewody: II piętro, budynek A
e-mail: sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

Przedmiot działalności

 1. Wojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Gabinetu Wojewody;
  2. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
  3. Wydziału Finansów i Budżetu;
  4. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
  5. Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru;
  6. Wydział Zdrowia;
  7. Zespołu Audytu Wewnętrznego.
 2. Wojewodzie bezpośrednio podlega stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 3. Wojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  2. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
  7. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Status prawny wojewody:

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.05.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2012 - 10:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.11.2019 - 13:55