Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
17.07.2019 - 08:25 wydarzenie: zaktualizowano Wizyta delegacji z Brukseli. Anna Czuchra
17.07.2019 - 08:25 wydarzenie: zaktualizowano Nowa odsłona programu Rodzina 500+ w Wielkopolsce. Anna Czuchra
17.07.2019 - 08:25 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umów w ramach TOPSOR. Anna Czuchra
16.07.2019 - 14:34 przetarg: dodano Opracowanie projektów: zagospodarowania działki, budynków magazynowych, na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, systemu masztowego na potrzeby łączności zarządzania kryzysowego - na działce w gm. Słupca oraz nadzór autorski nad projektami. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 14:17 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 14:17 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 14:16 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Wykonanie remontu systemu masztowego w lokalizacji 64-100 Leszno, delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Kościuszki 4, służącemu zadaniom łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz .... Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 13:26 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 13:23 strona: zaktualizowano Spółki wodne 2019. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 13:22 strona: zaktualizowano Spółki wodne 2019. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 12:46 przetarg: zaktualizowano Świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 12:29 strona: zaktualizowano Patogeny w miejscu pracy. Co dalej?. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 12:27 strona: zaktualizowano Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 11:30 strona: zaktualizowano Nagrody specjalne MRPiPS za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 11:13 strona: dodano Patogeny w miejscu pracy. Co dalej?. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 10:00 wydarzenie: dodano Środki na budowę drogi w Kole przyznane. Anna Czuchra
16.07.2019 - 09:28 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Kurs doskonalący znajomość polskiego języka migowego. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 09:25 przetarg: zaktualizowano Świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 08:29 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
16.07.2019 - 08:02 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 12/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi .... Barbara Pietrzyk

Strony