Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
06.10.2022 - 15:51 przetarg: zaktualizowano Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 14:34 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 14:18 zapytanie_ofertowe: dodano Zakup licencji systemu antywirusowego ESET PROTECT Entry ON-PREM na 1700 stanowisk na 2 lata (na okres od 1.01.2023 do 31.12.2024). Karina Michalak
06.10.2022 - 14:11 przetarg: dodano Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 13:52 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Kalisz - od 10.10.2022 do 31.10.2022. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 13:32 strona: zaktualizowano Dodatek do ciepła. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 13:32 strona: dodano Dodatek do ciepła. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 12:59 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie otwarte dot. naboru wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów . Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 12:58 wydarzenie: dodano Spotkanie otwarte dot. naboru wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów . Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 12:32 strona: zaktualizowano Rozporządzenia wojewody. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 11:11 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 10:30 strona: zaktualizowano Patronaty 2022. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 10:26 dokument_z_kontroli: dodano STOMATOLOGIA LUSÓWKO MAŁGORZATA ZAJDLER. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 09:42 wydarzenie: zaktualizowano Potężny zastrzyk finansowy na modernizację Szpitala im. Jonschera w Poznaniu. Piotr Kotecki
06.10.2022 - 09:41 wydarzenie: zaktualizowano Potężny zastrzyk finansowy na modernizację Szpitala im. Jonschera w Poznaniu. Piotr Kotecki
06.10.2022 - 09:07 oferta_pracy: dodano 141/22. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 09:07 oferta_pracy: dodano 140/22. Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 08:31 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 5/2022 z 31.01.2022 r. (znak: WD.6740.65.2021.ST) .... Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 08:30 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2022 r. o wydaniu decyzji Nr 33/2022 z 29 września 2022 r. (znak IR-III.747.44.2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia .... Barbara Pietrzyk
06.10.2022 - 07:15 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 28 września 2022 r. o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 r. .... Barbara Pietrzyk

Strony