Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
13.04.2024 - 21:47 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteo_Burze/1. Dyżurny CZK
12.04.2024 - 13:45 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, działki nr ewid.: 82/8, 82/9 i 91/17, obręb 0003 Kiekrz, jedn. ewid. 302113_2 Rokietnica. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 13:31 zapytanie_ofertowe: dodano Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 13:25 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 13:25 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 12:59 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 11:49 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat wągrowiecki - od 12.04.2024 do 02.05.2024. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 11:35 dokument_z_kontroli: dodano Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk „Seniorowo”, Szołdry 21, 63-112 Brodnica. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 11:34 dokument_z_kontroli: dodano Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 11:32 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 9 kwietnia 2024 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/2024 dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno”. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 11:30 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 9 kwietnia 2024 r. o wydaniu 29 marca 2024 r. decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii .... Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 09:02 strona: zaktualizowano ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 08:59 strona: zaktualizowano Adresy i godziny urzędowania. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 08:52 strona: dodano Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - urządzenia klimatyzacyjne. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 08:20 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Poznań - od 12.04.2024 do 02.05.2024. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 08:18 strona: zaktualizowano Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56. Barbara Pietrzyk
12.04.2024 - 07:54 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Józefa Szymańskiego - ofiary II wojny światowej. Kiszewo. Bartosz Biegała
12.04.2024 - 07:08 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 9 kwietnia 2024 r. o wydaniu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn. "Budowa linii 110 kV Nagradowice-Garaszewo, .... Barbara Pietrzyk
11.04.2024 - 14:58 przetarg: zaktualizowano Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
11.04.2024 - 14:28 oferta_pracy: zaktualizowano 23/24. Barbara Pietrzyk

Strony