Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
27.01.2022 - 08:55 strona: zaktualizowano Patronaty 2022. Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:48 strona: zaktualizowano Harmonogram. Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:46 wydarzenie: zaktualizowano Szczepienia w urzędzie. Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:43 wydarzenie: zaktualizowano Dzień Pracownika Służb Zatrudnienia. Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:40 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia .... Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:39 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia .... Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:32 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o .... Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:26 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 2/2022 z 14 stycznia 2022 r. (znak: IR-III.747.49.2021.12) zezwalającej na wejście na teren nieruchomości .... Barbara Pietrzyk
27.01.2022 - 08:22 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do .... Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 13:56 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowych nn-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nn-0,4kV, działka nr ewid. 2214/2, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., jedn. ewid. 300502_4 Grodzisk Wlkp. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 13:55 strona: zaktualizowano Kwalifikacja wojskowa. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:56 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 24 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy .... Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:50 strona: zaktualizowano Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:49 strona: zaktualizowano Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:43 strona: zaktualizowano Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:42 strona: zaktualizowano Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:40 strona: przywrócono wersję 53359 węzła Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:22 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24.01.2022 r. (znak: IR-III.7821.5.2019.4) uchylającej w części decyzję Starosty Wrzesińskiego z 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o .... Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:17 strona: zaktualizowano Informacje dla zobowiązanych. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:15 strona: zaktualizowano Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk

Strony