Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
25/21 09.04.2021 PDF icon Specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziel Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 25/21 (70,35 KB) 16.04.2021 Aplikuj online
20/21 07.04.2021 PDF icon Starszy inspektor do spraw: sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 20/21 (63,18 KB) 19.04.2021 Aplikuj online
24/21 06.04.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki do spraw: planowania i realizacji budżetu oraz analiz finansowych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 24/21 (62,13 KB) 16.04.2021 Aplikuj online
23/21 06.04.2021 PDF icon Starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 23/21 (62,72 KB) 16.04.2021 Aplikuj online
22/21 31.03.2021 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 5/21 (61,25 KB) 12.04.2021
19/21 23.03.2021 PDF icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie nr ref. 19/21 (165,66 KB) 02.04.2021
18/21 23.03.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 18/21 (70,58 KB) 02.04.2021
17/21 17.03.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 17/21 (62,35 KB) 29.03.2021
16/21 17.03.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 16/21 (63,1 KB) 29.03.2021
15/21 17.03.2021 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 15/21 (61,72 KB) 29.03.2021

Strony