Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
1/24 15.01.2024 31.12.2024 Aplikuj online
2/24 12.01.2024 31.12.2024 Aplikuj online
56/24 10.04.2024 22.04.2024 Aplikuj online
55/24 09.04.2024 19.04.2024 Aplikuj online
54/24 08.04.2024 18.04.2024 Aplikuj online
53/24 08.04.2024 18.04.2024 Aplikuj online
52/24 08.04.2024 18.04.2024 Aplikuj online
51/24 05.04.2024 15.04.2024 Aplikuj online
50/24 05.04.2024 22.04.2024 Aplikuj online
49/24 04.04.2024 15.04.2024 Aplikuj online

Strony