Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
3/21 13.01.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW wPoznaniu nr ref. 3/21 (62,36 KB) 25.01.2021 Aplikuj online
2/21 13.01.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II)WUW w Poznaniu nr ref. 2/21 (63,26 KB) 25.01.2021 Aplikuj online
1/21 - nabór anulowany 13.01.2021 PDF icon starszy specjalista ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I)WUW w Poznaniu nr ref. 1/21, nabór anulowany (63,07 KB) 25.01.2021
100/20 23.12.2020 PDF icon główny specjalista do spraw: budżetu dysponenta III stopnia w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 100/20 (62,98 KB) 07.01.2021
101/20 22.12.2020 PDF icon specjalista do spraw: obiegu dokumentów i obsługi systemów centralnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 101/20 (62,9 KB) 04.01.2021
99/20 21.12.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: funkcjonowania i dokumentowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 99/20 (71,06 KB) 04.01.2021
98/20 21.12.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 98/20 (62,32 KB) 04.01.2021
95/20 16.12.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 95/20 (62,97 KB) 31.12.2020
97/20 14.12.2020 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu - Dyspozytornia w Koninie (173,22 KB) 21.12.2020
96/20 14.12.2020 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu - Dyspozytronia w Poznaniu (178,3 KB) 21.12.2020

Strony