Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 23.06.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19 31.12.2019 Aplikuj online
80/19 23.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 80/19 03.06.2019 Aplikuj online
81/19 21.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi zbiorów kartotecznych i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 81/19 31.05.2019 Aplikuj online
79/19 21.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 79/19 31.05.2019 Aplikuj online
77/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej dochodów oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 77/19 30.05.2019 Aplikuj online
76/19 20.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 76/19 30.05.2019 Aplikuj online
75/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 75/19 30.05.2019 Aplikuj online
78/19 17.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 78/19 27.05.2019 Aplikuj online
74/19 16.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 74/19 27.05.2019 Aplikuj online
72/19 16.05.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/19 27.05.2019 Aplikuj online

Strony