Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
9/22 17.01.2022 31.12.2022 Aplikuj online
1/22 05.01.2022 31.12.2022 Aplikuj online
101/22 23.06.2022 07.07.2022 Aplikuj online
100/22 16.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
99/22 16.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
98/22 16.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
97/22 15.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
96/22 15.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
95/22 15.06.2022 27.06.2022 Aplikuj online
94/22 06.06.2022 17.06.2022

Strony