Praktyki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ogłasza nabór na płatne praktyki studenckie w Wydziale Spraw Cudzoziemców.

 Ogłoszenie o naborze na praktyki absolwenckie

/11.07.2024 r./


Z możliwości ubiegania się o odbycie bezpłatnych praktyk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu może skorzystać każda osoba, która:

  • jest słuchaczem szkoły policealnej, pomaturalnej bądź studentem szkoły wyższej,
  • uzyska zgodę szkoły/uczelni na odbycie praktyk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas trwania praktyk.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk i spełniające ww. warunki, prosimy o przesłanie na adres mailowy: kkorczynska@poznan.uw.gov.pl swojego CV wraz z informacją o terminie praktyki. Istnieje możliwość dopasowania godzin pracy do zajęć na Uczelni. W przypadku wyrażenia chęci przyjęcia praktykanta przez wskazaną we wniosku komórkę organizacyjną, pomiędzy szkołą / uczelnią oraz urzędem zawierane jest porozumienie określające zasady realizowania praktyk.

Kontakt w sprawie praktyk - Katarzyna Korczyńska
adres e-mail: kkorczynska@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
tel: 61 854 19 69

Wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach organizacji praktyk zamieszczone zostały poniżej.

Autor: Katarzyna Korczyńska
Data utworzenia: 28.09.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.09.2023 - 14:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2024 - 15:03