Delegatura w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel.: 65-51-18-200
e-mail: del-leszno@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

  • pokój nr 3 (parter),
  • poniedziałek od 10:15 do 17:45
  • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
  • informacja paszportowa tel. 65 511 82 13
  • e-mail: paszporty.leszno@poznan.uw.gov.pl

W celu złożenia wniosków w sprawach paszportowych należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 17:30
  • od wtorku do piątku do 14:30

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

W celu złożenia wniosków w sprawach cudzoziemców należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

W sprawach cudzoziemców - wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE - należy przedkładać komplety oryginalnych dokumentów wraz z ich kserokopiami.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 16:30
  • od wtorku do piątku do 14:00

Kierownik Delegatury -  Zenon Jóźwiak
tel. 65-51-18-202,
fax  65-51-18-207
p. 100


Delegatura w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, miasto Leszno.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 25.03.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.05.2019 - 12:08