Oddział mediów i komunikacji społecznej

Rzecznik Prasowy Wojewody Wielkopolskiego
Jarosław Władczyk
tel.: 538 639 504
e-mail: rzecznik@poznan.uw.gov.pl
e-mail: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl

Kierownik Oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej
Jarosław Władczyk
tel.: 61 8541-941
e-mail: jwladczyk@poznan.uw.gov.pl

Biuro prasowe:

Zastępca Rzecznika Prasowego
Nina Swarcewicz
tel.: 61 8541-152
kom.: 880-523-861
e-mail: nswarcewicz@poznan.uw.gov.pl

Błażej Wolniewicz
tel.: 61 854 16 72
kom.: 880-523-879
e-mail: bwolniewicz@poznan.uw.gov.pl

tel.: Piotr Kotecki
61 854 12 24
kom.:  532 452 555
e-mail: pkotecki@poznan.uw.gov.pl

Kamil Pacholczyk
tel.: 61 854 13 24
kom.: 538-518-516
e-mail: kpacholczyk@poznan.uw.gov.pl

Karina Antczak
tel. 61 854 10 55
kom.: 784 054 741
e-mail: kantczak@poznan.uw.gov.pl

Natalia Zieleśkiewicz
tel. 61 854 17 50
e-mail: nzieleskiewicz@poznan.uw.gov.pl