Adresy i godziny urzędowania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:

Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
tel. 61 850 87 77

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Ważne telefony w urzędzie

Godziny przyjęć klientów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza


Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP

/cya0y842lb/wuweu


Godziny przyjęć klientów

Oddział Paszportów:
ul. Ks. Jakuba Wujka 1
poniedziałek od 11:00 do 18:00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pok. 020

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30 – wizyty podlegają rezerwacji internetowej
 • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – wizyty wymagają pobrania numeru w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

tel.: 61 854 10 32
fax: 61 852 22 23

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00
wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
poniedziałek 8:15 - 15:30
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
 • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
 • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
 • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
 • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
 • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub odpowiednio na adres:

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

 • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
  • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00
  • w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.00
 • pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

Punkt Obsługi Klienta

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
pokój 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17
oraz (bez prefiksa) 22 2500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • wojewoda oraz I wicewojewoda w ramach przyjęć klientów zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta,
 • dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, albo pracownicy przez nich wyznaczeni w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

Informacje w języku migowym

Autor: Elżbieta Cierniak, Aneta Budnik, Aneta Kamińska, Monika Piotrowska, Olga Hydzik
Data utworzenia: 17.05.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 19:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2021 - 07:20