Paszporty - komunikaty

W czasie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii otrzymane powiadomienie sms lub e-mail informujące o gotowości paszportu do odbioru traktować należy jako informację o przyjęciu dokumentu na stan lokalizacji paszportowej, w której złożony został wniosek o jego wydanie.

Paszport można odebrać na zasadach określonych w komunikacie o ograniczeniach w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W sali obsługi klienta w sprawach paszportowych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a przestrzeń podlega monitoringowi wizyjnemu.

Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.04.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.04.2020 - 11:08
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 11.05.2020 - 10:12