Wydarzenia

Nauczyciel na medal

12.12.2018

Znamy laureatów organizowanego przez Głos Wielkopolski plebiscytu „Nauczyciel na medal”. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Kościanie

11.12.2018

Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Kościanie hołd powstańcom wielkopolskim. W wizycie głowie państwa towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Spotkanie ministra MSWiA z wojewodami

11.12.2018

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim, wiceministrem Pawłem Szefernakerem, jak również z kierownictwem resortów: finansów, służby cywilnej, edukacji narodowej, cyfryzacji, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Spalarnia przy Energetycznej w Poznaniu do kontroli

11.12.2018

Pod koniec listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zapowiada, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

10.12.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann po raz ostatni przed zakończeniem kadencji przewodniczył obradom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia omówiony został projekt stanowiska WRDS w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda wielkopolski odczytuje dokument. Po lewej poseł Witold Czarnecki.

Informacje bieżące

Wkrótce

Drodzy Wielkopolanie, Szanowni Państwo,

rok 2018 przynosi nam dwie niezwykle ważne dla państwa polskiego rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, którego obchody powinny być świętem ogólnonarodowym, a nie tylko wydarzeniem o charakterze lokalnym. Wielkopolska droga do Niepodległości łączyła w sobie pracę organiczną oraz gotowość do walki zbrojnej, a sukces Powstania zadecydował o kształcie odrodzonej Rzeczypospolitej. Dlatego tak ważne jest wspólne świętowanie pod biało-czerwoną flagą i przekazywanie pamięci o tamtych wydarzeniach następnym pokoleniom Polaków.

czytaj dalej... o: 100. rocznicy odzyskania niepodległości