Wydarzenia

Test and go ponowie w Kępnie

27.05.2020

Centrum badań test and go wraca do Kępna. To najważniejsza decyzja, jaką podjęto dziś po zwołanym przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka sztabie kryzysowym w formie wideokonferencji z władzami samorządowymi powiatu kępińskiego, starostwa, władz Kępna, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służbami mundurowymi.

Powiat słupecki z FDS

27.05.2020

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu doszło dziś do podpisania umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem pieniądze z rządowego programu trafią do powiatu słupeckiego. Zostaną tam zrealizowane dwie ważne inwestycje. Umowy podpisał wojewoda Łukasz Mikołajczyk ze starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz wicestarostą słupeckim Czesławem Dykszakiem przy kontrasygnacie Józefa Wziętka, skarbnika powiatu.

List z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

27.05.2020

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wojewoda Łukasz Mikołajczyk przekazał list z życzeniami oraz podziękowaniami za dotychczasową współpracę wielkopolskim samorządowcom.

Rządowe wsparcie dla wielkopolskich Domów i Klubów Seniora

26.05.2020

W ramach rządowego programu Senior+ kolejne domy i kluby otrzymały dziś wsparcie na funkcjonowanie placówek. W Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie umowy z samorządami podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, z kolei wicewojewoda Aneta Niestrawska odwiedziła między innymi Kazimierz Biskupi. 

Decyzje w sprawie szpitali jednoimiennych w Wielkopolsce

25.05.2020

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po dokładnej analizie i konsultacjach podjął decyzje w kwestii funkcjonowania szpitali jednoimiennych w Wielkopolsce. Od 1 czerwca br. zlikwidowane zostaną 134 rezerwowe łóżka w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Koronawirus - informacje bieżące

Informacje bieżące

Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Łukasz Mikołajczyk

W dniu 25 listopada 2019 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Łukasza Mikołajczyka na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.