Wydarzenia

Rewitalizacja grobów i cmentarzy wojennych

24.02.2021

W ramach porozumienia dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie województwa - wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał łącznie 2,8 mln zł na rewitalizację i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Nowy sprzęt dla szpitala w Kępnie

23.02.2021

Zmodernizowana pracownia rentgenowska w kępińskim szpitalu może już wznowić działalność. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie blisko 3 mln zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji. W uroczystym oddaniu inwestycji wzięli udział: wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, poseł Katarzyna Sójka, starosta kępiński Robert Kieruzal, dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz oraz dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska.

76. rocznica zakończenia walk o Poznań

23.02.2021

Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek uczestniczył dziś w organizowanych przez Urząd Miasta Poznania oficjalnych obchodach upamiętniających wyzwolenie stolicy Wielkopolski spod okupacji hitlerowskiej i zakończenie walk o Poznań.

Dodatkowe zespoły wyjazdowe zaszczepią przeciw COVID-19 obłożnie chorych pacjentów

19.02.2021

O zasadach szczepień pacjentów ze specjalnymi potrzebami wypowiadali się eksperci podczas konferencji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W briefingu prasowym uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, zastępca dyrektora ds. medycznych WOW NFZ Hanna Philips, prof. Jacek Wysocki - epidemiolog, kierownik katedry i zakładu profilaktyki zdrowotnej, wydział nauk o zdrowiu UM w Poznaniu oraz pełnomocnik wojewody ds. szczepień dyr. Łukasz Krysztofiak.

Rocznica akcji Bollwerk

19.02.2021

Dziś upamiętniono 79. rocznicę przeprowadzenia głośnej sabotażowo-dywersyjnej akcji pod kryptonimem „Bollwerk” - ważnego dla historii Poznania wydarzenia z 1942 roku, wykonanego na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, wraz z władzami samorządowymi i kombatantami wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek złożył wiązankę pod obeliskiem przy ulicy Estkowskiego, upamiętniającym bohaterów tamtych dni.

COVID-19. Liczba łóżek dla pacjentów w wielkopolskich szpitalach

1908/925 ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych przez pacjentów COVID-19
200/85 ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych przez pacjentów COVID-19
367 liczba decyzji wydanych przez wojewodę nakładających obowiązek na szpitale
Aktualizacja 24.02.2021 r.

#SzczepimySię

Informacje bieżące

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021