Wydarzenia

Jubileusz stulecia „Społem”

10.12.2019

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczył dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zasłużonym pracownikom z okazji jubileuszu stulecia „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu.

Rada Programowa OHP

10.12.2019

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w spotkaniu Rady Programowej OHP. Była to okazja do podsumowania rocznej działalności wychowawczo-oświatowej, a także wytyczenia kolejnych celów na najbliższe miesiące.

Spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szpitali

10.12.2019

Wicewojewoda Aneta Niestrawska wzięła dziś udział w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym problemów epidemiologicznych wielkopolskich szpitali. To kolejna inicjatywa, która odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.

Wojewoda spotkał się z Radą Rodziny

09.12.2019

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w spotkaniu Rady Rodziny, której przewodniczy wicewojewoda Aneta Niestrawska. - Bardzo się cieszę, że dziś możemy się spotkać. Rodzina jest dla mnie najważniejsza oraz jej społeczne wartości. Jestem przekonany, że Wielkopolska stanie się pionierem w działaniach polityki prorodzinnej - powiedział wojewoda.  

Spotkanie wojewody z administracją zespoloną

09.12.2019

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z przedstawicielami administracji zespolonej. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Jacek Woźniak. Podczas spotkania omówione zostały między innymi najważniejsze zadania oraz główne kierunki działania i współpracy.

Informacje bieżące

Wkrótce