Karty usług

Katalog usług

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

Komórka organizacyjna

Opiekun karty

2

Polityka społeczna

 Uzyskanie dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie pomocy społecznej, aktualizacja 18.01.2022 r. (279 KB)

dotacja, konkurs, organizacja pozarządowa, pomoc społeczna

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak

3

Polityka społeczna

 Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Olga Kowal

4

Polityka społeczna

 Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Olga Kowal

5

Dokumentacja pracownicza

likwidacja, przedsiębiorstwo, wojewoda, zaświadczenie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Agata Babińska

6

Odznaczenia państwowe

odznaczenia państwowe - ordery

Gabinet Wojewody

Aleksandra Krawczyk, Marek Piotrowski

7

Zmiany nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych

miejscowość, urzędowa nazwa, rodzaj, obiekt fizjograficzny

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Beata Goraj

8

Informacja publiczna

informacja publiczna, ujawnienie, udostępnienie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Dorota Guzińśka

9

Nieruchomości

nieruchomości, Skarb Państwa, drogi, budowa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Sebastian Czechański

10

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

11

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna, reforma rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

12

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, decyzja

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

13

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, wywłaszczenie, odwołanie, odszkodowanie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Agnieszka Bartkiewicz

22

Budownictwo

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury

Jacek Wróblewski

23

Budownictwo

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury

Jacek Wróblewski

28

Rolnictwo

spółka wodna, związek spółek wodnych, dotacja, budżet państwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Hubert Osowicz

33 Granice gmin
Status miasta

 Tworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalanie i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz

nazwa, granice, miasto, gmina Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
34 Budownictwo budowa, pozwolenie, zezwolenie, zgłoszenie Wydział Infrastruktury Jacek Kluj
35 Budownictwo  

budowa, pozwolenie, zezwolenie, zgłoszenie

Wydział Infrastruktury

Jacek Kluj
Autor: Nazwiska w tabeli
Data utworzenia: 02.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2012 - 09:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.07.2024 - 06:59