Karty usług

Katalog usług

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

Komórka organizacyjna

Opiekun karty

2

Polityka społeczna

dotacja, konkurs, organizacja pozarządowa, pomoc społeczna

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak

3

Polityka społeczna

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Jolanta Ott - Kozeńska

4

Polityka społeczna

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Jolanta Ott - Kozeńska

5

Dokumentacja pracownicza

likwidacja, przedsiębiorstwo, wojewoda, zaświadczenie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Agata Babińska

6

Dziedzictwo narodowe

odznaka, medal, order, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Długoletnia Służba

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Aleksandra Krawczyk

7

Zmiany nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych

miejscowość, urzędowa nazwa, rodzaj, obiekt fizjograficzny

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Beata Goraj

8

Informacja publiczna

informacja publiczna, ujawnienie, udostępnienie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Dorota Guzińśka

9

Nieruchomości

nieruchomości, Skarb Państwa, drogi, budowa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Sebastian Czechański

10

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

11

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna, reforma rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

12

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, decyzja

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

13

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, wywłaszczenie, odwołanie, odszkodowanie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Marta Waplak

14

Obywatele

paszport

Wydział Spraw Obywatelskich

Karolina Ignac

21

Bezpieczeństwo

pozwolenie, materiały wybuchowe, użytek cywilny, zakup, przechowywanie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Elżbieta Weyssenhoff

22

Budownictwo

pozwolenia, budowa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

23

Budownictwo

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

24

Instytucje kościelne

procesja, pielgrzymka

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Monika Kaczmarek-Nowak

25

Komunikacja

ewidencja, instruktor, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

26

Komunikacja

rejestr ośrodków szkoleń, technika jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Mateusz Rusinowski

27

Komunikacja

ośrodki doskonalenia techniki jazdy, rejestr ośrodków doskonalenie techniki jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

28

Rolnictwo

spółka wodna, związek spółek wodnych, dotacja, budżet państwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Hubert Osowicz

33 Granice gmin
Status miasta
nazwa, granice, miasto, gmina Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
Autor: Nazwiska w tabeli
Data utworzenia: 02.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2012 - 09:10
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.09.2021 - 11:24