Konkurs „Asystent rodziny” rozstrzygnięty

Treść archiwalna

Spośród 664 gmin, które złożyły ofertę w konkursie, do otrzymania dotacji w ramach, Programu zakwalifikowanych zostało 607 gmin, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (57 ofert nie spełniło tych warunków).

Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła 7 911 441,25 zł, z której dofinansowane zostanie 871 stanowisk asystentów rodziny.

Lista gmin, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania w ramach Programu znajduje się na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 12.06.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:15