Nabór konkursowy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Treść archiwalna

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w dniu 14 września 2015 roku rozpocznie się nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Ewa Skowronek
Data utworzenia: 07.09.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.09.2015 - 09:27