Kontrole prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu

Treść archiwalna