Zarządzenie Nr 103/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim