Zarządzenie nr 195/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pępowo