Zarządzenie nr 196/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie województwa wielkopolskiego oraz powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich