Zarządzenie nr 212/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43