Zarządzenie nr 226 /09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ...

Zarządzenie nr 226 /09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 11:55