Zarządzenie Nr 250/16 Wojewody Wielkpolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu