Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.04.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2016 - 11:15