Zarządzenie NR 263/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ..

... suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.12.2019 - 11:13