Zarządzenie nr 272/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu