Zarządzenie nr 34/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania i powołania członków oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie ...