Zarządzenie nr 358/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie Zespołu do spraw kontynuacji działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 w województwie wielkopolskim