Zarządzenie nr 384/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach