Zarządzenie Nr 440/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Wielkopolskiego na 2016 rok