Zarządzenie Nr 441/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców ...

... prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 28.09.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.01.2021 - 14:28