Zarządzenie Nr 469/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dysponenta III stopnia

Treść archiwalna