Zarządzenie Nr 469/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców