Zarządzenie Nr 478/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.