Zarządzenie Nr 489/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie Zespołu do uruchomienia szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich do hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 27.10.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.01.2021 - 14:28