Zarządzenie Nr 490/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w roku 2020 zadań w ramach Programu integracji społeczności ...