Zarządzenie Nr 617/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 15.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43