Zarządzenie nr 621/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania imprezy masowej

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 16.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43