Zarządzenie nr 634/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.10.2015 - 11:54