Zarządzenie nr 634/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim