Zarządzenie Nr 64/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43