Zarządzenie nr 647/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok"