Zarządzenie Nr 70/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim