„Rodzice i dzieci – patroni w cyfrowym świecie” – podsumowanie projektu

Kilkaset osób wzięło udział w  webinarium podsumowującym projekt „Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie”. Webinarium odbyło się 10 grudnia 2020 r. Śledzić je było można w mediach społecznościowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Projekt rozpoczęła 8.10 br. konferencja zorganizowana przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” przygotowana w ramach Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Spotkanie miało zainicjować  dyskusję o zagrożeniach w wirtualnym świecie. Pokazać mechanizmy służące ochronie dzieci w sieci. Jednym z celów konferencji było też dostarczenie pedagogom wiedzy, umiejętności i narzędzi, które posłużą im we wspieraniu rodziców, uczniów i wychowanków.

W październiku i listopadzie, mimo ograniczeń związanych z pandemią, wyposażeni w scenariusze zajęć pedagodzy pomagali rodzicom lepiej zrozumieć wirtualne aktywności dzieci i sposoby ochrony przed zagrożeniami w sieci.

Na webinarium 10 grudnia podsumowano działania projektowe.

Program

Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski

Maria Gryczka – prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi”

dr Zbigniew Talaga – wicekurator oświaty

Bezpieczne kształtowanie tożsamości cyfrowej

prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Rodzina w zdalnej edukacji. Jak radzić sobie ze szkołą, pracą i relacjami w sytuacji pandemii?

 Nadkomisarz Michał Królikowski

Dwie strony sieci

Dr Anna Andrzejewska

Dziecko w świecie wirtualnym – podsumowanie ankiet

Autor: Joanna Klein
Data utworzenia: 11.12.2020
Osoba publikująca: Joanna Klein
Data publikacji: 11.12.2020 - 14:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.03.2022 - 14:32