Decyzja o odwołaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego nr ZD-IV.967.35.2020.1 z dnia 21 marca 2020 r. wydanego Staroście Ostrowskiemu

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 03.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.09.2020 - 10:43
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.10.2020 - 14:37