Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 3.09.2020r. polecająca szpitalowi przy ul. Polnej w Poznaniu zapewnienie łóżek na III poziomie zabezpieczenia

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 03.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2020 - 12:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2020 - 12:25