Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 3.09.2020r. polecająca WSM im Strusia w Poznaniu zmianę profilu udzielanych świadczeń z jednoprofilowego na wielospecjalistyczny

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 30.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2020 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2020 - 12:24