Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 4.09.2020r. polecająca Ostrzeszowskiemu Centrum Zdrowia zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem