Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.07.2021 r. znak ZK-IX.68.1.10.2020.1 w sprawie odwołania polecenia z dnia 26.03.2020 r. wydanego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 02.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.07.2021 - 07:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.07.2021 - 07:06