Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie ostrzeszowskim

Treść archiwalna