Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim

Treść archiwalna