Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2021r. polecająca Wójtowi Gminy Dopiewo zapewnienie wsparcia, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.05.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.06.2021 - 08:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.06.2021 - 08:17