Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży